Interaktív Nemzetiségi Helytörténeti Értéktár és Tudásközpont

„SZÖVÉTNEK IV. – HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE AZ ŐS-DRÁVA PROGRAM TERÜLETÉN,

VAJSZLÓ KÖZPONTTAL”  (EFOP-1.5.3-16-2017-00007)

Üdvözöljük honlapunkon!

Oldalunkon elsősorban egy értéktárat szeretnénk  bemutatni, amely eligazodást nyújthat az Ormánság és népe tudományos – földrajzi, néprajzi, szociológiai, történeti, örökségvédelmi, helytörténeti… feldolgozottságának eredményei között. Tudományosan, ismereteket megosztva ötleteket kitárva, hogy ihletettség szülessen e munka folytatására az olvasóban, elsősorban az ormánsági fiatalságban. Egyszerűen, egy tudásbázis létrehozása, ahol egyaránt jól érzi magát  fiatalabb és idősebb, szakmai vagy egyszerű “szabadidős” érdeklődő is. Kívánjuk ezt tenni olyan módon, mintha beszélgetnénk egy élő kiállításon, tárlatot vezetnénk – információkkal, képekkel, filmekkel, tematikus, interaktív tartalmakkal. És valóban beszélgetünk. E virtuális kiállítás a gerincének csigolyáit kisfilmekben megjelenő beszélgetések alkotják, olyan emberekkel, akik tudományos, kutatói, művészi… és alkotó tevékenységükben rendelkeznek ormánsági fókuszponttal. Akik számára e táj és emberei többek mint számok vagy négyzetméterek – inkább föld és emberek, értékek és egyének, sorsok és célok. Másik célunk az integráció, a társadalmi építkezés elősegítése több itt és a környéken élő nemzet, nemzetiség szempontjának megjelenítése által. Ezek a közösségek – magyarok, cigányok, horvátok – melyek napjaink Ormánságának nyelvi, nemzetiségi közösségeit alkotják – őslakósok és beköltözöttek, de ezektől függetlenül  e tájat magukénak érzik és életük egy részét e vidék jobbításának céljából élik. És természetesen szólunk a messziről jöttekhez is, akik e neveket, helyeket csak olvasmányaikból és mások elbeszéléseiből, vagy még abból sem ismerik. Egy ilyen virtuális múzeumnak, értéktárnak megvan az az előnye, hogy a világ bármely világhálóhoz csatlakozó pontján bejárható, megismerhető. Reméljük ez által egyre többen virtuálisan bejárják az Ormánság  tájait, hogy ezt követően már ne nyugodjanak meg annak valós megismerése megtapasztalása hiányában.

KIEMELT TARTALMAK