Társadalom

Digitális szakkönyvtárunk Társadalom felületén az „Ormányság”  helyi közösségeire, azok történeti változásaira, népesedési és egyéb demográfiai mutatóinak alakulására vonatkozó információkat, az ezeket feldolgozó szakirodalmakat találhat meg a látogató. Az itt élő nemzetiségi csoportok társadalmi helyzetének alakulásával kapcsolatos forrásokat, dokumentumokat külön egységekben gyűjtöttünk össze.
Fel kell hívnunk azonban a kedves olvasó figyelmét, hogy az „általános” irodalmakban gyakran – és természetesen – a térségben élő nemzetiségekről is lelhetők fel információk. S ugyanúgy, amikor a kutató egy nemzetiséget vizsgál, az nem szakítható el a helyi társadalom egészének kontextusától.

Különösen a cigány/roma közösségekkel kapcsolatos anyagok közt található sok olyan, amely nem feltétlenül csak e kistáj cigányairól szól, inkább nagyobb, áttekintőbb írások. Információtartalmuk miatt azonban hasznosak lehetnek az Ormánságban, annak is a táj keleti részén nagyobb számban és arányban évszázadok óta jelen lévő, de a többségi társadalom által kevésbé, vagy felületesen ismert cigányságra vonatkozó tudástartalmuk átadásában.

Általános anyagok

Horvát nemzetiség 

Cigány, roma nemzetiséggel kapcsolatos szociológiai irodalom 

Társadalom, szokások, leánybúcsú, szőlészet-borászat